Kênh Hỗ trợ vay vốn lãi suất ngân hàng

Chúng tôi hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm vay

Liên hệ 0916 310 208

Sản phẩm dịch vụ

Vay theo lương

Vay theo bảo hiểm nhân thọ

Vay theo thẻ tín dụng

Vay theo lương

Vay theo bảo hiểm nhân thọ

Vay theo thẻ tín dụng

Quy trình xử lý hồ sơ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ vay

Bước 2

Kiểm tra PS

Bước 3

Thẩm định điện thoại

Bước 4

Thẩm định FV

Bước 5

Bộ phận ký hợp đồng (RO)

Bước 6

Bộ phận thu hồi nợ

GIAO DIỆN TRỰC QUAN

Khách hàng có thể đăng ký vay tiện lợi thông qua các giao diện khác nhau trên điện thoại và máy tính bàn

Giao diện Mockup

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

KHU VỰC HỖ TRỢ